Het lidmaatschap van de Waalzoomruiters

Voor de tarieven klik op de tarievenlijst. Tarievenlijst 2019

 

Het lidmaatschap van LR & PC De Waalzoomruiters loopt van 1 januari tot 31 december. Opzegging moet schriftelijk (voorkeur per e-mail) gebeuren voor 15 november van het lopende jaar.

 

Aanmelden en/of wijzigingen:

Via het secretariaat. (Natascha van Ingen-Jansen)

 

ü  Voor- en achternaam

ü  Geboortedatum

ü  Adres

ü  Postcode en plaats

ü  Telefoonnummer

ü  E-mailadres

ü  Keuze lidmaatschap

ü  Gegevens pony en/of paard

ü  Foto (voor de rubriek ‘De Waalzoomruiter)

 

Afmelden lidmaatschap:

Het afmelden van het lidmaatschap 2020 dient uiterlijk voor 15 november 2019 te gebeuren via het secretariaat. De datum 15 november 2019 is een vaste datum, omdat het door de vereniging ook weer tijdig doorgegeven dient te worden aan de KNHS. Na 15 november 2019 is het lidmaatschap van 2020 dus weer vastgelegd en blijft de contributie volledig verschuldigd.